PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARINE
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
ALTE PROGRAME FINANȚATE DE GUVERNUL ROM NIEI SAU DIN ALTE SURSE