Elvetic

Consultanță în domeniul achizițiilor publice

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE – INSTITUȚII PUBLICE

ELVETIC este un furnizor auxiliar de servicii de achiziție în conformitate cu art. 11 alineatul (1) litera (c) din HG 395/2016.

”Art. 11. – (1) Autoritatea contractantă are obligația de a realiza un proces de achiziție publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări: c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziție, selectat în condițiile legii.”

În conformitate cu prevederile art. (2) alin. (6) din HG 395/2016, compania ELVETIC oferă consultanță specializată în domeniul achizițiilor publice, în vederea sprijinirii activității compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor, precum și pentru elaborarea documentelor/documentațiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziție publică și/sau pentru implementarea unor programe de prevenire/diminuare a riscurilor în achizițiile publice, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire și până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare și/sau soluționarea contestațiilor.

Fără costuri ascunse

Analiză și consiliere gratuită

Garanții pentru aprobare

În cadrul companiei noastre, serviciile de consultanță în achiziții reprezintă principalul obiect de activitate, ceea ce a condus la o specializare în acest tip de servicii, acest fapt reprezentând un avantaj evident în fața altor companii de consultanță care prestează acest tip de servicii în mod ocazional.

În ultimii 5 ani, compania noastră, a derulat, prin experții noștri, peste 100 de proceduri de achiziție publică, din toate tipurile de contracte: contracte de servicii, contracte de furnizare, contracte de lucrări, contracte de concesiune, contracte de delegare de servicii, etc.

Aceste contracte au fost finanțate atât din fondurile bugetare ale Autorităților Contractante cât și din fonduri europene nerambursabile.

De asemenea asigurăm și alte servicii conexe bunei desfășurări a procedurilor de achiziții, cum ar fi:

  1. PUNCTE DE VEDERE referitoarele la cererile de verificare trimise de: Curtea de Conturi, Autorități de Management, ANAP, alte instituții de control, etc.
  2. ÎNTÂMPINĂRI către CNSC/ CURTEA DE APEL cu privire la contestațiile depuse la procedurile de atribuire;
  3. INSTRUIRE în domeniul achizițiilor;
  4. Obținere/reînnoire certificat e-licitatie.ro;
  5. Realizarea / actualizarea Planului de achiziții;
  6. Întocmirea Raportului privind contractele atribuite în anul anterior;
  7. Realizarea Strategiei anuale de achiziții publice;
  8. Alte servicii adiacente;

Solicită ofertă

Un consultant va reveni cu un mesaj pentru începerea discuțiilor

Call Now Button
Deschide chat
Scrie-ne pe Whatsapp