ELVETIC este o companie care acordă consultanță în domeniul achizițiilor publice și în atragerea de fonduri nerambursabile, oferind asistență tehnică, juridică și financiară mediului public și privat. Ne angajăm, să ne perfecționăm continuu pentru a crește calitatea oferită de către compania noastră clienților noștri.